Pojke, flicka spelar det någon roll?

Författare
Erik Centerwall
(Utg. av Arbetsmarknadens kvinnonämnd i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen och Skolöverstyrelsen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1974 Sverige, Stockholm
1974 Sverige [19] sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan