Polarnattens apostel - Hans Egede

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1944 Sverige, Stockholm 96 sidor.
Harrier 1942 Sverige, Stockholm 95 sidor. : ill.