Policy change in the lens model interpersonal conflict paradigm

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer, Staffan Garpebring)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Umeå 12 sidor.