Policy conflict and policy change as a function of task characteristics D. 4, The effect of cue intercorrelations

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Umeå 24 sidor.