Policy conflict as a function of policy similarity and policy complexity

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Umeå 18 sidor., 5 diagrambl.
Umeå universitet 1971 Sverige, Umeå 18
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan