Policy conflict, policy consistency, and interpersonal understanding

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Umeå 10 sidor.