Policy for the 70's - speech held at the Swedish social democratic party congress on October 4, 1969

Originaltitel
Politik för 70-talet
Författare
Olof Palme
(Olof Palme published by the Social democratic party of Sweden.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Social democratic party of Sweden, Sjuhäradsbygdens tr. 1970 Sverige, Stockholm, Borås 30 sidor