Polisövervakningens effekter på trafikbeteendet

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högertrafikkommissionens vetenskapliga arbetsgrupp 1966 Sverige, Stockholm [4], 144 sidor.