Polisaspiranters arbetsanpassning - en uppföljningsstudie

Författare
Jan Forslin
(Jan Forslin, Edith Mägiste)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PA-rådet 1978 Sverige, Stockholm [5], 40, 2 sidor. : diagr., tab. 30 cm 91-7116-616-5