Polisen - en presentation av det svenska polisväsendet

Författare
Monika Pettersson
(Text: Monika Pettersson, Eva-Maria Hallgren, Bertil Ankarberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rikspolisstyr., C O Ekblad & Co 2001 Sverige, Stockholm, Västervik 28 sidor. färgill.