Polisens vapenanvändning - polisens befogenheter att använda skjutvapen

Tar upp de reglerna om nödvärn, nöd och laga befogenhet enligt BrB och Polislagen.

Flertalet skjutningar som medfört dödsfall sedan 1990 fram till 2009 granskas ur rätslig men även psykoligisk synvinkel.

Boken innehåller även en komparativ studie av 2§ Europakonventionen.

Författare
Gösta Westerlund
(Gösta Westerlund, Linus Hagstedt, Magnus Wahlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bruun juridik AB, Elanders 2018 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 252 sidor 25 cm 978-91-7223-697-4
Bruun, Elander 2009 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 156 sidor. 24 cm 978-91-86346-62-1
Bruun, Graphic systems 2003 Sverige, Stockholm, Göteborg 115 sidor. 25 cm