Politikens Nudansk ordbog & Sprogbruksleksikon

Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Politikens Forlag 1995 Danmark, København 1461 sidor.