Politikens nudansk grammatik

Författare
Christian Becker-Christensen
(Christian Becker-Christensen, Peter Widell.)
Genre
Bok
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Politikens forlag cop. 2003 Danmark, Köpenhamn 179 sidor.
Politikens forl. cop. 1996 Danmark, København 191 sidor.
Politikens forl. cop. 1995 Danmark, København 191 sidor. 87-567-5149-4