Politikens nudansk ordbog med etymologi

Författare
(Hovedredaktør Christian Becker-Christensen redaktør Jan Heegård Petersen.)
Genre
Lexikon
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Politiken 2010 Danmark, København 2 vol. (1691 sidor.) 1 CD-ROM 978-87-567-7990-6
Politiken 2005 Danmark, København 2 vol. (1631 sidor.) + 1 CD 87-567-6505-3
Politiken 1999 Danmark, København 2 vol. (1611 sidor.) + 1 CD 87-567-6087-6