Politikens nudansk ordbog

Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Politikens Forl. 1992 Danmark, København 2 vol.