Politische Korruption - vergleichende Untersuchungen

Författare
(Jürgen Bellers (Hg.))
Genre
Bibliografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lit 1989 Tyskland, Münster 180 sidor. 3-88660-235-4