Politiska erhinringar, tredje stycket. Af T. D--a 30 jan. 1793, med några tilläggningar sedermera. Stockholm, tryckte hos Anders Zetterberg, 1795. På magister Silfverstolpes förlag

Författare
Pehr Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1795 Sverige, Stockholm 24 sidor. 8:o.