Pollen, luftföroreningar, allergi

Författare
Åslög Dahl
(Författare: Åslög Dahl, Maria Grundström och Håkan Pleijel)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2014 Sverige, Göteborg 22 sidor.