Polsk säkerhet idag och imorgon

Författare
Bo Ljung
(Bo Ljung, Karlis Neretnieks)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2012 Sverige, Stockholm 69 sidor.