Poppamies

Författare
(Esa Saarinen ... et al..)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1995 Finland, Porvoo, Helsinki, Juva 224 sidor. : kuv. 25 cm. 951-0-20829-9