Populationsdynamik hos skogssork, Clethrionomys glareolus (Schreb.), gråsiding, Clethrionomys rufocanus (Sund.) och åkersork, Microtus agrestis (L.), under gnagarcykeln 1972-1975 i Jämtland och Västerbotten - Population dynamics of the voles Clethrionomys glareolus (Schreb.), Clethrionomys rufocanus (Sund.) and Microtus agrestis (L.), collected during the period 1972-1975 in Jämtland and Västerbotten, northern Sweden

Författare
Tor-Björn Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, Stockholm 62 sidor.