Populationsmodellering av Kolmårdens kronhjortar

Författare
Sara Backéus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2004 Sverige, Riddarhyttan 33 sidor.