Porcelain - repair and restoration

Författare
Nigel Williams
(Nigel Williams revised by Loretta Hogan and Myrtle Bruce-Mitford)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University of Pennsylvania Press 2002 Pennsylvania, Philadelphia 160 sidor. : ill. 0-8122-3703-X
British Museum 2002 Storbritannien, London 160 sidor. ill. 978-0-8122-3703-0
British Museum Publ. 1983 Storbritannien, London 144 sidor. ill.