Porjus - pionjärverket

Författare
Nils Forsgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
I-tryck, Forsgren produktion 1972 Sverige, Luleå, Lidingö 24 sidor. : ill.