Porjus - pionjärverket i ödemarken

Författare
Nils Forsgren
(Nils Forsgren.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Porjus arkivkomm., Vattenfall, Stockholms elitoffset 1982 Sverige, Porjus, Vällingby, Stockholm 93 sidor. ill. 28 cm
I-tryck, Forsgren produktion, Norrbottens lito 1972 Sverige, Luleå, Lidingö, Luleå 24 sidor. ill.