Porttornet Hovdala slott - byggnadsarkeologisk undersökning, 2010, Brönnestad socken, 1031, Hässleholms kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
(Jimmy Juhlin Alftberg & Kristina Nilén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2010 Sverige, Kristianstad 36 sidor.