Portugal efter revolutionen - bakgrund, kommentarer och intervjuer

Författare
Erna Andersson
(Erna Andersson, Olle Svenning.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Kristianstads boktryckeri 1975 Sverige, Stockholm, Kristianstad 112 sidor. 19 cm.
Brevskolan 1975 Sverige, Stockholm 26 sidor. 21 cm. 91-7026-613-1, 91-550-1893-9