Português 1, 1, Gramática portuguesa - livro escolar e turístico

Författare
Sven Bjellerup
Språk
Portugisiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförlaget 1966 Sverige, Gävle 59 sidor.