Português 1, Lärobok i portugisiska för gymnasiets årskurs 1 - livro escolar e turístico

Författare
Sven Bjellerup
Språk
Portugisiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförlaget 1966 Sverige, Gävle 174 sidor. : ill.