Português - livro escolar e turístico

Författare
Sven Bjellerup
Språk
Portugisiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförlaget 1966- Sverige, Gävle
Skolförlaget 1966 Sverige, Gävle 59 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan