Positiv förhandling, Förarbete 1

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt 1995 Sverige, Lund 45 sidor.
Utbildningshuset/Studentlitt. 1994 Sverige, Lund 53 sidor.
Utbildningshuset/Studentlitt. 1993 Sverige, Lund 49 sidor.