Positiv förhandling

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt 1995 Sverige, Lund 1 vol. (lösbl.)
Utbildningshuset/Studentlitt. 1995 Sverige, Lund 1 vol. (lösbl.)
Utbildningshuset/Studentlitt. 1993 Sverige, Lund 1 vol. (lösbl.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan