Positivismen och Herbert Spencer, eller är H. Spencers filosofi ett framsteg eller en tillbakagång? - kritik och själfförsvar

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n., Gernandt 1887 Sverige, Stockholm, Stockholm 45 sidor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan