Positivismen - en systematisk framställning af denna lära jemte en biografi öfver dess grundläggare Auguste Comte

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Positivistiska missionens förlag, Central-tryckeriet 1879 Sverige, Stockholm, Stockholm vii, 486 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan