Postcolonial Texts and Events - Cultural Narratives from the English-Speaking World

Författare
(Ulrika Andersson Hval.)
Genre
E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2017 Sverige 410 sidor 978-91-44-12552-7