Postgraduate education and professional careers - conclusions from the evaluation of Ph.D. programmes at Lund University

Författare
Ola Holmström
(Ola Holmström and Margareta Nilsson Lindström)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utvärderingsenheten, Lunds universitet 2009 Sverige, Lund 33 sidor. : ill.