Posttraumatic stress disorder: DSM-IV and beyond

Författare
(Edited by Jonathan R.T. Davidson, Edna B. Foa)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Psychiatric Press 1993 USA, Washington 262 s 0-88048-502-7