Potential formation of chlorinated by-products in industrial processes

Författare
Åke Bergman
(Bergman, Å., Pilotti, Å., och Renberg, L.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kemikalieinspektionen (KEMI 1995 Sverige, Solna 14 sidor.