Potential of laser remote sensing of oil below water surface

Författare
Ove Steinvall
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huvudavd. 3, FOA 1986 Sverige, Linköping 17 sidor.