Power consumption estimation in CMOS VLSI chips

Författare
Liu Dake
(Dake Liu and Christer Svensson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1993 Sverige 37 sidor.