Power distribution in Sweden

Författare
(Main editor: Thure Schelin authors: Kerstin Algéus ... photographers: Stefan Andersson ....)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Association of Swedish Electric Utilities (Svenska elverksfören.) in collaboration with State Power Board (Vattenfall) and South Swedish Power Co. (Sydkraft, Stellan Stål 1987 Sverige, Stockholm, Stockholm 146 sidor. färgill., diagr., kartor, tab. 31 cm