Præsides för den Svenska Konstakademien under hennes första tre halfsekel 1735-1885

Författare
(Med text af H. Wieselgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Generalstab. litogr. anst. 1897 Sverige, Stockholm 51 sidor., 11 pl.