Pröfning af svenska pharmacopoens sammansatta oorganiska præparater. Med medicinska facultetens tillstånd, under medicinæ och botanices professorn, doctor Göran Wahlenbergs inseende, för medicinska gradens erhållande af Johan Jacob Leufstedt Upl. till allmän granskning framställd i Botaniska Lärosalen d. 10 December 1831

Författare
Göran Wahlenberg
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1831 Sverige, Upsala, Palmhlad (sic) & C [2], 12 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan