Practical software reuse

Författare
Michel Ezran
(Michel Ezran, Maurizio Morisio and Colin Tully.)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer c2002 England, London, New York xxi, 222 sidor. ill. 25 cm. 978-1-85233-502-1