Praktisk afhandling i styrmanskonsten, Sveriges sjöfarts-idkande allmoge tillegnad - Med tabeller öfver solens declination och tidseqvationen

Författare
Carl Anton Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Götheborg