Praktisk handledning i träslöjd

Författare
Alvar Berggren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförl. 1957 Sverige, Gävle 196 sidor. : ill.
Skolförlaget 1953 Sverige, Gävle 195 sidor. ill.
Skolförlaget 1947 Sverige, Gävle 177,(2)s : Ill
1945 Sverige, Gävle 167 sidor. ill.