Praktisk luftbehandlingsteknik

Författare
Arne Lindström
(Utg. av Sveriges textilindustriförbund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
utg. 1953 Sverige, Stockholm [84] sidor. : ill.