Praktisk materiallära, Arbetsbok med uppgifter

Författare
Runar Dahlin
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsavd., ITK-skolan 1977 Sverige, Stockholm 48 sidor. : ill. 91-7084-327-9
Läromedelsavd., ITK-skolan 1976 Sverige, Stockholm 43 sidor. : ill. 91-7084-041-5