Praktisk materiallära, Lärobok

Författare
Runar Dahlin
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsavd., ITK-skolan 1977 Sverige, Stockholm 136 sidor. : ill. 91-7084-326-0
Läromedelsavd., ITK-skolan 1966 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill.
Läromedelsavd., ITK-skolan 1965 Sverige, Stockholm [3], 62 sidor. : ill.