Prediction of combustion driven pressure oscillations in a turbofan engine afterburner

Författare
Niklas Andersson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2000 Sverige 51 sidor.